Hỗ trợ trực tuyến

Biến dạng dẻo, còn gọi là biến dạng vĩnh viễn, là sự thay đổi hình dạng không thể đảo ngược dưới tác dụng của lực bên ngoài. Quá trình tạo ra sự biến dạng dẻo của một vật liệu thành hình dạng và đặc tính mong muốn là sự gia công định hình kim loại.
Dầu định hình kim loại bao gồm dầu rèn, dầu cán, dầu kéo, dầu cán định hình và dầu nén ép.
Dầu định hình kim loại được lựa chọn dựa vào phương pháp gia công, vật liệu, các bộ phận và độ khó của gia công.


  • Dầu kéo
  • Dầu nén ép
  • Dầu dập
  • Dầu

 

 

 

 

 

 

Product Name

Typical Data

Application

Chlorine

Specific

Gravity,

15/4℃

Kinematic

Viscosity,

cSt, 40℃

Flash

Point , ℃

Copper

Corrosion,

100℃, 1hr

Process

Steel Alloys

Aluminum

Copper /

Zinc Alloys

Ti /

Stainless

Steel

Lubricity &

EP

SHL DRAW  5L

include

0.90

5

≥50

1

Gia công kéo

với độ nhớt thấp

SHL DRAW 46N-2

free

0.88

44

≥150

1

Gia công kéo

tụ điện

SHL DRAW 307B

include

1.20

325

≥250

1

Gia công

kéo nặng

SHL DRAW 800AL

free

0.90

800

≥200

1

Kéo

nhôm

SHL DRAW 15KD

free

0.87

20

≥200

1

Gia công

kéo sâu

 

 

 

 

 

 

 

back-to-top-SHL Viet Nam